Retourneren

Je hebt het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd, ongedragen en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) om ons op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. (zie onder)

Gelieve je rekeningnummer toe te voegen, zodat wij de terugbetaling kunnen uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen. Verzendingskosten voor retourneren zijn voor de klant, tenzij deze onder garantie vallen worden deze terug gestort.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier moet je alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen:

Aan To Be
Her & Der nv
Lauwbergstraat 148 000a
8930 Lauwe

Ik,.…………………………………. (naam & voornaam) deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wil herroepen.
-Artikel 1:……………………………………..Reden……………………………………
-Artikel 2:……………………………………..Reden……………………………………
-Artikel 3:……………………………………..Reden……………………………………
-Artikel 4:……………………………………..Reden……………………………………
-Artikel 5:……………………………………..Reden……………………………………
-Artikel 6:……………………………………..Reden……………………………………

Ordernummer :………………………………
Besteld op ……………… Ontvangen op…………………………………………..
Adres klant (volledig):……………………………………………………………………

UW KEUZE:
-Gelieve een andere maat te ontvangen:..............

-Gelieve het bedrag terug te storten: Rekeningnummer…………………………..

-Gelieve een tegoedbon op te maken

Datum:........................

Handtekening van klant [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid